063

Prípojný vozeň elekrickej jednotky (pantografu).