Pohronská Polhora

Železničná stanica Pohronská Polhora sa nachádza v 25,131 km trate ŽSR-174: Brezno - Tisovec - Jesenské. Pred ukončením koľajiska stanice smer Zbojská (Tisovec) sa vpravo zo smeru Brezno nachádza pôvodná dvojpodlažná výpravná budova postavená podľa typového výkresu HÉV ako budova III. triedy. Na zhlaví smer Zbojská (Tisovec) sa zachovala budova bývalej jednokoľajnej výtopny v areály súkromnej firmy.

Stav: 18.05.2018, autor: Michal Čellár