Brezno

Železničná stanica Brezno leží na neelektrifikovanej trati č. 172 medzi žst. Podbrezová a žst. Gašparovo. Staničná budova je v rekonštrukcii. Rekonštrukcia do dnešného dňa nie je ukončená pre nedostatok finančných prostriedkov. Zo žst. Brezno odbočuje trať č. 174 do žst. Jesenské. Odbočná výhybka sa nacháddza v dopravnom bode Brezno Halny.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica B r e z n o leží v km 8,473 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica. Je stanicou : druhej kategórie, zmiešanou - podľa povahy práce; medziľahlou, vlakotvornou - po prevádzkovej stránke; dispozičnou pre trať - Brezno - Margecany, Brezno - Banská Bystrica, Brezno - Tisovec.

Rozčlenenie stanice
Železničnej stanici Brezno sú pridelené:
Nesamostatná stanica Gašparovo
Nesamostatná stanica Polomka
Nesamostatná stanica Heľpa
Nesamostatná stanica Červená Skala
Nesamostatná stanica Pohronská Polhora
Odbočka hlásnica Brezno - Halny
Hlásnica Nová Maša

Styk dráh

Vlečka SSC Metalex odbočuje z výťažnej koľaje č. 3a výhybkou M1.
Vlečka Stredoslovenské štátne lesy a Píla Kubická odbočuje z vlečkovej koľaje SSC Metalex výhybkou L1.
Koľaj č.2b, koľaj ÚŽI odbočuje v km 28,814 výhybkou č.28.
Koľaj č.8a, koľaj ÚŽI odbočuje v km 25,110 výhybkou č.19 z koľaje č.8.
Rušňové depo odbočuje v km 7,987 výhybkou č.101a z koľaje 2c.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Hlásnica, odbočka Brezno - Halny zastávka leží v km 0,0 medzi stanicami Gašparovo - Brezno a v km 12,979 medzi stanicami Pohronská Polhora - Brezno
Zastávka Bujakovo leží v km 1,770 medzi stanicami Gašparovo - Brezno, 
Vlečka Lesný závod Beňuš odbočuje v km 5,366 medzi stanicami Gašparovo - Brezno. 
Brezno - mesto zast. leží v km 10,238 medzi stanicami Gašparovo - Brezno.
Zast. Michalová leží medzi žst. Pohr. Polhora -Brezno v km 23,600. 
Zast. Michalová zast. leží v km 21,730 medzi stanicami Pohr. Polhora - Brezno.
Zast. Brezno - Rohozná zast. leží v km 17,345 medzi stanicami Pohr. Polhora - Brezno.
Valaská zastávka leží v km 4,036 medzi stanicami Brezno- Podbrezová.
Chvatimech zastávka leží v 2,735 medzi stanicami Brezno - Podbrezová, je zároveň miestom
odbočenia vlečky Hronec.

Nástupištia

V stanici sú tri vyvýšené nástupištia. Prvé pri koľaji č. 1, dĺžka 220 m. Druhé pri koľaji č. 4, tretie pri koľaji č.6. Ich dĺžka je 100 metrov. Pr