Faeeprrs

Samovýsypná jednotka Faeeprrs bola vyrobená v dvoch variantoch: 4- a 6- článkovej. Jednotka je určená na prepravu sypkých substrátov zrnitosti od 2 do 65 mm a max. hustoty 2 t/m3. Pre zákazníka boli zatiaľ dokončené dva ucelené vlaky (v rokoch 2007 a 2008) pozostávajúce z jednej 4-vozňovej jednotky, 7 6-vozňových a špeciálneho vozňa s otočným dopravníkom - Transférový vozeň. Výrobca - ASTRA Vagoane, Arad, Rumunsko (vozne a zastrešenie projektu), Compel Rail, Vrútky, SK (dopravníky, ovládanie), MTH Vranov (dopravníky) a množstvo slovenských a iných dodávateľov.

Vozne sa nakladajú zhora. Spôsob vykladania je cez spodné, hydraulicky ovládané, výsypné klapky na dopravníkový pás vedúci popod celú vozňovú jednotku. Na konci jednotky je materiál prehadzovaný na nasledujúcu jednotku a tak postupne až na koniec vlaku. Potom sa môže vykladať priamo z jednotky do podzemného zásobníka, alebo na Transférový vozeň (vozeň s otočným dopravníkom), ktorý materiál vykladá mimo koľaj. Každá vozňová jednotka je zložená z troch typov vozňov: koncový (B) s napínacím výklopným ramenom dopravníka, Motorový (C) so spaľovacím motorom, hydraulickými agregátmi a riadením celej jednotky a Vložený vozeň (A).

Základom pre Transférový vozeň je mierne upravený kontajnerový Sgns 60' vagón. Na ňom sú ako kontajnery umiestnené 3 dopravníky - stredný teleskopický otočný a dva privádzacie. Vozeň tvorí základ riadenia celého vlaku, je na ňom riadiaca a diagnostická elektronika.

Vlak je vystrojený diaľkovým ovládaním, bezdrôtovou komunikačnou súpravou pre obsluhu, zváracím agregátom, systémom vodnej clony na elimináciu prašnosti a aktívnymi prvkami bezpečnosti práce - majáky, sirény. V ideálnom prípade dokážu celý vlak vyprázdniť 2 ľudia počas 4 hodín kdekoľvek na trati. Vlak má obchodný názov SSDT (Super SelfDischarging Train), prevádzkovateľom je nemecká firma HHPI.

Technické údaje:
Vozňová jednotka:
Rozchod: 1435 mm
Prevádzková rýchlosť - prázdny: 100 km/h
Prevádzková rýchlosť - ložený: 100 km/h
Hmotnosť vozňa - prázdny: 117 000 kg (4-VJ), 165 500 kg (6-VJ)
Hmotnosť jednotky - ložená: 360 t (4-VJ), 540 t (6-VJ)
Typ podvozka: Y 25 Ls1-K
Dĺžka cez nárazníky: 51 120 mm (4-VJ), 74 640 mm (6-VJ)
Priemer kolies: 920 mm
Priechodnosť oblúkom s polomerom: 150 m
Vykladacia kapacita: 1100 t/h
Výkon motora: 59 kW

Transférový vozeň (Sgns + nadstavba):
Dĺžka cez nárazníky: 19 640 mm
Prevádzková rýchlosť: 100 km/h
Celková hmotnosť: 59 t
Max. sklon otočného dopravníka: 24°
Max. dosah dopravníka od osi koľaje: 14,5 m
Uhol otáčania: 270°
Vykladacia kapactia: 1000 t/h
Výkon motora: 110 kW