Břeclav

Železniční stanice Břeclav leží na elektrifikované trati SŽDC č. 250 Kúty ( ŽSR )  - Havlíčkův Brod. Ze žst. Břeclav odbočuje trať SŽDC č. 246 do Znojma, č. 247 do Lednice a  č. 330 do žst. Přerov.
První vlak zde přijel 6.6.1839 po trati Vídeň - Břeclav. Ještě v tomto roce se zprovoznil úsek Břeclav – Brno a o dva roky později trať do Přerova. V šedesátých letech byli tratě elektrifikovány. Po událostech v r. 1989 vznikla důležitá pohraniční stanice s přechodem do Rakouska a Slovenska.
Ze stanice vede první koridor směrem na Brno, Prahu a Děčín a na sever druhý koridor do Přerova a Ostravy. Z části se po koridoru využívá rychlost 160 km/hod. V roce 2005 proběhla rekonstrukce nádražní budovy a v letech 2008 - 2009 je na řadě kolejiště. 

Kilometrická poloha : 83,1 km
Nadmořská výška : 160 m.n.m.
Poloha budovy : vlevo, ve směru ze žst. Kúty