Banská Štiavnica

Železničná zastávka s nákladiskom Banská Štiavnica je koncovou stanicou trate ŽSR č. 154 z Hronskej Dúbravy. Staničná budova bola dokončená ako jedna z posledných stavieb pri výstavbe normálnorozchodnej trate Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica v roku 1950. Staničná budova pôvodnej úzkokoľajnej železnice slúži v súčastnosti ako obytný dom.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Hronskej Dúbravy

O Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (Slovenské stredohorie). Jej poloha je 48° 27´s. š. a 18° 53´ v. d.  Najsevernejší bod oblasti Štiavnických vrchov  (Slovenské stredohorie) sa nachádza pri Ľubietovej. Patrí do pohoria Poľana a jej poloha je 48° 44´ s. š.  Najjužnejší bod sa nachádza pri Šahách a je súčasťou Krupinskej planiny, ktorého poloha je 48° 4´ s. š. Najzápadnejší bod možno nájsť na juhozápadnom okraji pohoria Vtáčnik pri obci Veľké Uherce. Pretína ho polúdník 18° 30´ v. d. Najvýchodnejšia oblasť siaha po poludník 19° 39´ v. d. pri obci Lom nad Rimavicou. Vzdialenosť medzi najsevernejším a najjužnejším bodom je cca 80 km. Z geografického hľadiska nie je zaradenie Štiavnických vrchov (Slovenské stredohorie) jednoznačné lebo zasahuje do územia viacerých historicko-geografických regiónov. Najväčšia časť patrí Hontu, na severe zasahuje do Horehronia, na západe do Ponitria, na juhozápade do oblasti Tekova a juhovýchodne do oblasti Novohradu.

Historické a prírodné zaujímavosti Banskej Štiavnice a jej okolia

PRVÝ PÍSOMNÝ ÚDAJ O ŤAŽBE STRIEBRA
Pochádza z roku 1217. Z listiny uhorského panovníka Ondreja II. sa dozvedáme, že   z Banskej Štiavnice mal príjem okolo 75 kg striebra ročne.

TRI PRVENSTVÁ JEDNEJ LISTINY
V roku 1275 vydala mestská kancelária listinu, kde je uvedený richtár Halmanus a 12 prísažných mešťanov Bane - Banskej Štiavnice. Listina je najstaršou listinou vydanou mestskou kanceláriou na Slovensku, má najstaršie zobrazenie mestského erbu v rámci kráľovstva a pečať s baníckymi znakmi je najstaršou svojho druhu v Európe.

TRI DRVIVÉ RANY
V roku 1442 bolo mesto prepadnuté vojskom jágerského biskupa Šimona Rozgoňa. Mesto prepadli, množstvo ľudí povraždili, v plameňoch veľkého požiaru sa stratila časť histórie. V turičnom období nasledujúceho roka Štiavnicu a Kremnicu postihlo ešte silné zemetrasenie.

MATKA VŠETKÝCH BANÍ
Horná Bieber dedičná štôlňa, bol najvýznamnejší banský erár kde sa vyťažilo najviac zlata a striebra na svete K podniku sa viaže aj viacero prvenstiev. R. 1604 sa tu prvý raz požili piestové čerpadlá, r. 1619 prvé čerpadlá poháňané konskou silou a r. 1625 prvý čerpací stroj s kývavým pákovým prevodom. R. 1627 sa pri razení prekopu Daniel prvýkrát na sve