712

Rekonštruovaný 3-nápravová rušeň radu 712 s dieselelektrickým prenosom výkonu je určený pre posun na vlečkách priemyselných firiem (huty, železiarne a pod.) a pre posunovaciu a ľahkú traťovú službu ako aj na posun v koľajových obvodoch rušňových a vozňových diep ZSSK.