Ampz

Osobný vozeň Ampz

Osobný klimatizovaný velkopriestorový vozen prvej triedy.