721.8

Rad 721.8 "Veľký Hektor"

Rušen používaný na širokorozchodnej trati Maťovce - Haniska pri Košiciach.