413.0

413.0

ČSD mali v prevádzke cca 5 kusov od roku 1918 do roku 1968.