A219.0

Akumulátorový rušeň A219.0

Prototyp akumulátorvého rušňa vyrobeného v roku 1993 v ČKD. K sériovej výrobe tohto rušňa nedošlo.