Shmmns

Vozeň na prepravu zvitkov plechu radu Shmmns

Štvornápravový vozeň Shmmns (variant 3614E2 podľa SNCB). je určený na prepravu zvitkov oceľového plechu alebo oceľových brám v horúcom stave do 350 °C. Vozeň je v lôžkach vybavený fixačnými palcami na bočné zaistenie zvitkov a demontovateľnými klanicami na zaistenie brám (bramy sú polotovary, vývalky, slúžiace na ďalšie spracovanie).

Vozeň je na všetkých tepelne exponovaných miestach natretý špeciálnym zinkovým náterom. Nápisy na vozni sú dvojjazyčné, francúzsko/holandské, na žiadosť zákazníka - belgických železníc SNCB. Vozeň je konštruovaný pre trate kategórie E s nápravovým zaťažením 25t. Konštrukcia vozidla a výrobné technológie sú volené tak, aby funkčné a prevádzkové vlastnosti vozidla boli zachované počas celej doby medzi dvoma technickými kontrolami. Vozne sú zo série vyrobenej pre SNCB v roku 2004 a 2005. Výrobca - ASTRA Vagoane, Arad, Rumunsko (v tom čase člen skupiny Trinity Rail Europe, teraz člen IRS Group)."      
      
      
Technické údaje:      

Rozchod 1435 mm
Prevádzková rýchlosť – do 20 t/nápr. 120 km/h
Prevádzková rýchlosť – do 25 t/nápr. 100 km/h 
Hmotnosť vozňa – prázdny 22 t 
Hmotnosť vozňa – ložený 100 t 
Hmotnosť podvozka Y 25SLs(s)d1 4,75 t
Dĺžka cez nárazníky 13 740 mm
Priemer kolies 920 mm
Priechodnosť oblúkom s polomerom 35 m