Bratislava - Nivy

Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto spolu s príslušným vybavením rušňového hospodárstva bola postavená v roku 1890. Stala sa východzou stanicou trate smerom na Žitný ostrov, ktorá končila v Dunajskej Strede (23.8.1895) a neskôr predĺženej až do Komárna (17.11.1896). V roku 1891 bola cez dunajský most a Petržalku spojená so stanicou Hegyeshalom, ležiacou na hlavnej trati Viedeň - Budapešť.

Stanica bola obslužnou stanicou pre dunajský prístav a okolité vlečky. V  súvislosti s výstavbou novej železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto sa mení jej názov na Bratislava-Nivy. Po dostavbe stanice Bratislava - Ústredná nákladná stanica jej význam poklesol a po odovzdaní trate cez Most Hrdinov Dukly (Prístavný most) bola železničná stanica Bratislava-Nivy asanovaná.
V súčasnosti na bývalých pozemkoch železničnej stanice Bratislava-Nivy uskutočňuje spoločnosť HB Reavis Group výstavbu komplexu CBS City Business Center Bratislava.

Miroslav Kožuch.