Zvolen osobná stanica

Železničná stanica Zvolen je dôležitým železničným uzlom stredného Slovenska. Je to križovatka tratí č. 150 Zvolen – Nové Zámky, č. 153 Zvolen – Čata, č. 170 Zvolen – Košice, č. 170 Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky a č. 171 Zvolen – Kremnica – Diviaky. Súčasná stanica bola vybudovaná na mieste pôvodnej zastávky Zvolen hrad v rokoch 1952 - 1963. Výpravná budova bola odovzdaná do užívania 29.8.1959.

Železničná stanica Zvolen - osobná stanica leží v km 215,820 trate Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava - Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava, Horná Štubňa - Vrútky dvojkoľajná, v úseku Hronská Dúbrava - Horná Štubňa jednokoľajná, v úseku Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava, Martin – Vrútky je elektrifikovaná.
Je stanicou : - I. kategórie
- osobnou podľa povahy práce
- odbočnou stanicou jednokoľajnej trate:
- Zvolen osobná stanica - Banská Bystrica - Dolná Štubňa odbočka
- Zvolen osobná stanica - Šahy.
- dispozičnou pre vlaky osobnej dopravy (okrem východzích osobných vlakov zo Zvolena nákl. stanice) a pre nákladné vlaky pri ktorých sa vykonáva preprah, alebo obiehanie HDV pre trate:
- Zvolen osobná stanica - Banská Bystrica
- Zvolen osobná stanica - Hronská Dúbrava - Vrútky
- Zvolen osobná stanica – Fiľakovo (pre vlaky končiace vo Fiľakove)
- Zvolen osobná stanica – Lučenec (pre všetky vlaky, okrem vlakov končiacich vo Fiľakove)
- Zvolen osobná stanica - Šahy
- Zvolen osobná stanica - Levice

Rozčlenenie stanice


Železničná stanica Zvolen je rozčlenená na Zvolen osobnú a Zvolen nákladnú stanicu. K železničnej stanici Zvolen sú administratívne pričlenené:
- nesamostatná stanica Dobrá Niva
- nesamostatná stanica Sása - Pliešovce
- nesamostatná stanica Sliač kúpele
- výhybňa Slatinka.
- nákladisko Breziny

Zvolen osobná stanica slúži pre prepravu cestujúcich, pre podaj, výdaj, nakládku, vykládku a prekládku služobnej pošty, pre nakládku a vykládku vozňových zásielok na priľahlých vlečkách, nakládku a vykládku poštových zásielok. Koľaj od vchodového návestidla BL po návestidlo Sc4a Zvolen nákladnej stanice je
začlenená do obvodu Zvolen osobnej stanice. Obvod stanice hraničí s obvodom Rušňového depa zriaďovacím návestidlom Se201, Se202 na rušňovej koľaji, v km 214,988. Zariadenie pre prevádzkové ošetrenie osobných vozňov - koľaje KPPOS. Je to účelové koľajisko a na koľajisko železničnej stanice je pripojené na fiľakovskom zhlaví výhybkovou spojkou 39/41 a na vrútockom zhlaví výhybkami č. 51 a 09.

Styk dráh

Vlečky odbočujúce v stanici a na šírej trati v priľahlých medzistaničných úsekoch:
Vlečka Doprastav a.s. odbočuje v km 216,726 výhybkou č.80 z koľaje 5a na dúbravskom zhlaví.