150.0, 150.2

Rad 150 "banán"

Výrobca: Škoda Plzeň Rozchod: 1435 mm
Pojazd: Bo'Bo' Napájanie: 3kV =
Trvalý výkon: 4 000 kW Max. rýchlosť:

120 km/h (150.0)
140 km/h (150.2)

Dĺžka: 16 740 mm Hmotnosť rušňa: 82 t