131

Rad 131 "Dvojča"

Výrobca: Škoda Plzeň Rozchod: 1435 mm
Pojazd: Bo'Bo' + Bo'Bo' Napájanie: 3kV =
Trvalý výkon: 2 x 2 240 kW
Dĺžka: 2 x 17 270 mm Max. rýchlosť: 100 km/h
Hmotnosť rušňa: 2 x 84,6 t Prevodový pomer: 1 : 2,7