060

Vozeň 060

Prípojný vozeň elekrickej jednotky (pantografu).