Koľajisko SPŠD v Trnave

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave je v železničnom prostredí na Slovensku dobre známa. Vychovala množstvo železničiarov v odboroch železničná doprava a preprava, elektrická trakcia v doprave, oznamovacia a zabezpečovacia technika, technicko-informačné služby, ale aj v iných odboroch, napr. cestná doprava. Pokračovanie... Autor: Ing. Marko Engler