Změny a novinky na kolejišti Karla Zelenky

Chtěl bych vás seznámit s novinkami a dvěma přestavbami na kolejišti. První přestavbu jsem uskutečnil na vjezdové koleji do skrytého nádraží, kde měl být ocelový most. Provizorně zde vedla kolej po trámci. Pokračovanie... Autor: Karel Zelenka

Predchádzajúca galéria: