Koľajisko Brzdy

Koľajisko veľkosti TT 2,75 x 1,75m. Jedná sa o koľajisko súkromného majiteľa z Trnavy, je realizované ako výklopný panel zo steny. Motívom je hlavná dvojkoľajová trať so stanicou, ktorá je spracovaná podľa stanice v Trnave. Budovy, autobusy sú vyrobené z PVC tabuliek, trakčné stĺpy z paličiek na uši a drôtu, semafory z LED, paličiek na uši a CU drôtu, osvetlenie LED a paličky na uši. Koĺajisko je nápajané 3 transformátormi a má samostatný panel ovládania. Situované je do roku 2000, čomu zodpovedajú koľajové vozidlá aj cestné, vlastná stavba. Loko rámy z KUPREKSIDU, motory japonské, pojazdy podĺa potreby,  viacmenej upravené z BOBÍN (RADA 350, 242, 363, 131 ). Budovy sú spracované podľa skutočných budov, vrátane budov depa a mestských domov.