Bodza

Železničná zastávka Bodza leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 131 Bratislava-Nové Mesto - Komárno, v medzistaničnom úseku Veľký Meder - Zemianska Olča.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Bratislavy

OBEC BODZA leží v podunajskej nížine na Žitnom ostrove, cez ňu prechádza hlavná cesta z Komárna do Bratislavy. Chotár má rovinatý s malými vyvýšeninami. Vznikla spojením dvoch susediacich obcí Hradná Bogya a Zemianska Bogya. V rámci poslovenčovania názvov obcí bola premenovaná na Bodza. Obec bola viackrát postihnutá záplavami. Prvý raz sa Hradná Bogya spomína v r. 1265, v darovacej listine Bélu IV. V Hradnej Bodzi stál hrad a patril ku komárňanskému hradnému panstvu. Obec viackrát vyrabovali Turci. Viackrát bola postihnutá záplavami a v r. 1895 takmer úplne vyhorela. Významnou pamiatkou je bývala kúria Sabranovcov (dom č. 118), pôvodne zájazdný hostinec.