Scmmrs

Scmmrs

6-nápravový oplenový vozeň 

Vozeň Scmmrs môže premávať rýchlosťou až 120 km/h s maximálnym zaťažením na os 20 t. Pri rýchlosti do 100 km/h je prípustné zaťaženie 25 t na os. Nový typ vozňa je vybavený dvoma oplenmi, ktoré slúžia na vystuženie dlhých oceľových odliatkov (brám) alebo rúr. Každá strana vozňa má pevné klanice, ktoré umožňujú nakládku zvitkov plechu až do šírky 2760 mm. Predstavený prototyp vyrobila spoločnosť LOSTR Louny z ČR.

 

technické údaje vozňa Scmmrs:

- dĺžka cez nárazníky: 16 900 mm
- ložná dĺžka: 2 x 7 500 mm
- ložná šírka: 2 000/ 2 760 mm
- výška nákladu: 1 225 mm
- vzdialenosť čapov podvozkov: 2 x 5 680 mm
- najmenší polomer oblúka, ktorým môže vozeň prechádzať: 35 m
- podvozok: 3 x Y25 Lssi
- rozchod: 1435 mm
- vzdialenosť osí na podvozku: 1 800 mm
- priemer kolies: 920 mm

vlastná hmotnosť vozňa: 30 t
hmotnosť nákladu: 105 t (120 t)
hrubá hmotnosť (brutto): 135 t (150 t)
maximálne zaťaženie na os: 22,5 t (25,0 t)