Opatová pri Lučenci

Zastávka Opatová pri Lučenci leží na neelektrifikovanej trati ŽSR 162 (Lučenec - Utekáč).