Bratislava predmestie

Železničná stanica Bratislava predmestie je súčasťou bratislavského uzla. Nachádza sa v tesnej blízkosti zastávky Bratislava-Vinohrady. Leží na spojnici Bratislavy-Rače ( trať ŽSR č. 120 ), Bratislavy-Vajnor ( trať ŽSR č. 130) a Bratislavy-Nového Mesta ( trať ŽSR č. 131, 132 ). Budova stanice bola po prestavbe odovzdaná do prevádzky 23.12.1971.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Bratislavy-Rače a Bratislavy-Vajnor