Gr

Krytý nákladný vozeň ČSD Z 10 559 (v minulosti aj ako SŽ Z 048 820 ?), dnes Gr 21 854 M.Á.V., vyrobený v roku 1884 vagónkou Ganz és társa vasuti kocsi gyár Budapesten, získalo Múzejno-dokumentačné centrum od ČSD – Rušňového depa Bratislava hl.st dňa 5. mája 1989 a zaradilo ho do svojich zbierok pod starým prírastkovým číslom 2223-93/15. V roku 1989 bol tento vozeň zreštaurovaný v RD Bratislava východ II. pri príležitosti osláv 150. výročia železníc na území ČSSR. Pokračovanie... Autor: Clean.

Najvyššia dovolená rýchlosť vozňa:

50 km/h Dĺžka rámu: 6 700 mm

Hmotnosť prázdneho vozňa:
a) údaj z 9. 2. 1937:
b) údaj z roku 1989:

 
6,780 t
7,300 t

Šírka vozňa: 2 900 mm
Ložná hmotnosť vozňa: 10 000 kg Šírka skrine vozňa: 2 660 mm
Plocha vozňa ložná: 15,7 m2 Dĺžka skrine vozňa: 6 700 mm
Priestor vozňa ložný: 35,17 m3

Výška skrine vozňa:

(stred):

2 180 mm

2 300 mm

Max. počet prepravovaných koňov:

6 Rozmery dverí vozňa: 1 500 x 2 100 mm

Max. počet prepravovaných ľudí:

36 Konštrukcia vozňa:

Drevená kostra skrine
so zvislými perejkami,
oceľový nitovaný
spodok

Priemer kolies: 950 mm Výrobca kolies (1934): Velké Kunčice n/O
Rázvor: 3 700 mm Sústava brzdy: Vozeň bez brzdy
Dĺžka cez nárazníky: 7 940 mm Minimálny polomer oblúka: 90 m (?)