498.014 v TT

Predloha modelu, lokomotíva typového radu 498.0, je mohutný stroj značnej dĺžky. S tendrom má viac ako 25 m. Tá s usporiadaním pojazdu 2' D 1', tak typickým pre veľké stroje ČSD, je pre modelárov viac ako tvrdý oriešok. Preto modelov nulkového “Albatrosa“ nie je mnoho aj napriek popularizácii radu živou lokomotívou 498.022. (pokračovanie...)

autor: Jaroslav Pietrik