Lednické Rovne

Žst. Lednické Rovne je koncovou stanicou trate ŽSR č. 124 (Trenč.Teplá - Lednické Rovne). Stanica nie je elektrifikovaná.