Balvany

Železničná zastávka Balvany leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 136 Komárno - Kolárovo, v medzistaničnom úseku Komárno - Čalovec. Na trati je od roku 2003 zastavená osobná doprava.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Komárna