Čalovec

Železničná stanica Čalovec leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 136 Komárno - Kolárovo.
Počet koľají : 2 dopravné, 1 manipulačná
Poloha budovy : vľavo, v smere od Komárna