Košice

Železničná stanica je najdôležitejšou stanicou železničného uzla Košice. Tvoria ho železničné stanice Košice, Barca a Krásna nad Hornádom a zastávky Ťahanovce a Košice predmestie. Prechádzajú ním trate č. 180 do Žiliny, č. 190 do Čiernej nad Tisou, č. 169 do Hidasnémethi a č. 160 do Zvolena.
Súčasná výpravná budova bola odovzdaná do prevádzky 29.12.1973. Je postavená na mieste pôvodnej výpravnej budovy, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1871. S menšími úpravami slúžila až do roku 1973.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Žiliny; vľavo, v smere od Čiernej nad Tisou, Hidasnémethi a Zvolena


Železničná stanica KOŠICE leží v km 98,771 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Čop UZ – Čierna nad Tisou ŽSR – Košice – Kraľovany.

Je železničnou stanicou 1. kategórie

 zmiešanou – podľa povahy práce
 zriaďovacou a vlakotvornou – po prevádzkovej stránke
 východovou – pre trať Košice – Plešivec a Košice – Kraľovany
 konečnou – pre trať Čop UZ – Čierna nad Tisou – Košice
 odbočnou – pre trať Barca St. 1 – Košice nákladná stanica ( po koľaji 101) a Barca St. 1 – Košice vchodová stanica ( po koľaji 102 )
 dispozičnou – pre trate:
Košice – Čierna nad Tisou
Košice – Čaňa
Košice – Plešivec
Košice – Spišská Nová Ves
Košice – Červený Dvor – Humenné
Košice – Červený Dvor – Maťovce

Rozčlenenie stanice

Stanica sa člení na jednotlivé obvody:
 osobná stanica
 vchodová stanica
 nákladná stanica
 prepravný obvod
 Osobná stanica – delí sa na:
- skupinu dopravných koľají, - skupinu odstavných koľají
Dopravné koľaje slúžia pre vchody a odchody vlakov OD a vchody a odchody tranzitných vlakov ND nepárneho i párneho smeru. Koľaj 10, aj keď patrí do osobnej stanice, je určená tiež pre odstavovanie súprav vlakov osobnej dopravy. Na odstavné koľaje sa odstavujú vlaky OD, kde sa vykonáva čistenie, predkurovanie, plnenie vodou a predpísané úkony zamestnancov ZSSK Slovenska a ZSSK Cargo. Predkurovanie a plnenie vodou sa vzhľadom na technické vybavenie stanice vykonáva aj na dopravných koľajach, kde sú umiestnené technologické zariadenia.  Nákladná stanica – delí sa na :
- skupinu koľají odchodových ( 156 – 166 )
- skupinu koľají smerových ( 114 – 154 ), ktoré slúžia i ako odchodové pre nákladné vlaky smerom Barca St.1
- koľaj 102, ktorá slúži ako vchodová koľaj z nákladnej stanice do vchodovej stanice
- koľaj 101, ktorá slúži jako odchodová koľaj z nákladnej stanice pre smer Barca St.1
 Vchodová stanica – patria do nej skupiny vchodových koľají a odchodových koľají 14 až 32. Koľaj 14 je priechodovou koľajou pre nákladné vlaky v párnom i nepárnom smere. Koľaje 16 – 20 sú priechod