Belina

Železničná zastávka Belina leží na trati ŽSR č. 164 Fiľakovo - Somoskoújfalu ( MÁV ). 
Poloha budovy : vľavo, v smere od Lučenca

O obci

Listinne je obec doložená v roku 1371, no jej územie sa spomína už v roku 1240. V stredoveku patrila Ratoldovcom, Derencsényiovcom, neskôr Lorántffyovcovm. Koncom 17. storočia ju silne spustošili vojny, čo malo za následok jej silné vyľudnenie. K roku 1828 mala 36 domov a 423 obyvateľov a počas sčítania ľudu v roku 1910 v nej žilo 410 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a prácou v kameňolomoch. Do roku 1918 patrila do Gemersko – malohontskej stolice. V roku 1938 – 1945 bola pripojená k Maďarsku.

V obci sa nachádza prírodná pamiatka Belínske skaly v k.ú. Belina a zaberá západné svahy lávového prúdu. Bralnaté okraje v dôsledku zvetrávania bazaltu sa rozpadávajú a vytvárajú skalnaté veže a výrazné formy doskovej odlučnosti. Územie je ukážkou tzv. skalného mesta v počiatočnom štádiu.