EDK 2000

EDK 2000 - dieselelektrický koľajový otočný žeriav na dvoch štvornápravových podvozkoch, najväčší koľajový žeriav v ČR (v SR sa nenachádza). Je vybavený vlastným pohonom pojazdu, ktorý sa využíva len pre pohyb pri práci, posune a krátkom presune na pracovné miesto. Používa sa na stavebno montážne práce a odstraňovanie následkov železničných nehôd. Výložník je prostý, vyžaduje demontáž trolejového vedenia. Žeriav má vlastný osemnápravový protizávažový vozeň, na ktorom je umiestnené rameno žeriavu protizávažie. Do ČR bol dovezený jediný žeriav tohto typu a je používaný v lovosickom prístave na prekládku tovaru do/z riečnych lodí. Je postavený na samostatnom koľajovom poli, bez napojenia na železničnú sieť.

Technické údaje EDK 2000:

Dĺžka: 15,22 m
Nosnosť: 250 t
Hmotnosť: 160 t 
Max. rýchlosť: 100 km/h
Rýchlosť vlastným pohonom: max. 100m/min