M 262.004 - Klubovňa VLAKY.NET

Po približne 2 a pol roku činnosti VLAKY.NET Klubu sa naša členská základňa rožširuje každým dňom. K dnešnému dňu evidujeme už viac ako 3 100 členov, hlavne zo Slovenska a Českej republiky. Myšlienka klubovne VLAKY.NET sa zrodila v našich hlavách už dávnejšie, ale práve dnes vám chceme oznámiť že sa nám od Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. podarilo odkúpiť motorový vozeň M 262.004, ktorý chceme využívať na účely mobilnej klubovne VLAKY.NET Klubu. Pokračovanie...