Čab-Sila zastávka

Železničná zastávka Čab-Sila zastávka leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 142 Zbehy - Radošina, v medzistaničnom úseku Zbehy - Nové Sady. Vybudovaná bola v roku 1944. Osobná doprava na tejto trati je od roku 2003 zastavená.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Zbehov