Behynce

Železničná zastávka Behynce leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 142 Zbehy - Radošina, v medzistaničnom úseku Veľké Ripňany - Radošina. Osobná doprava na tejto trati je od roku 2003 zastavená.
Poloha budovy: vľavo, smerom od Zbehov

BEHYNCE tvoria od roku 1976 súčasť s Veľkými Ripňanami. Prvýkrát sú spomínané v roku 1156 pod názvom BEU. V 16. storočí sa spomínajú tri obce – Horné, Dolné a Stredné Behynce. Obyvatelia sa v prevažnej miere venovali poľnohospodárstvu. V obci bol postavený kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii