BRcm

Vozeň BRcm

Kombinovaný vozeň s 5 ležadlovými oddielmi druhej triedy a reštauračným oddielom.