M124.0

M124.0

Technické údaje vozidla M124.001 (nové číslo parného vozu 91 54 7 997 401-5 ):

Maximálna rýchlosť             50 km/h
Hmotnosť vozidla                24 t
Počet náprav                      2
Usporiadanie pojazdu          1A
Dĺžka vozidla                     11140 mm
Výška vozidla                     4040 mm
Indikovaný výkon               36,8 kW
Pocet parných valcov           2
Brzdiaca váha J/ Br                19 t/ 23 t (dle udaju ZOS)