Bánov

Výhybňou Bánov prechádzajú trate ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza a č. 150 Nové Zámky - Zvolen.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Nových Zámkov

Železničná trať bola cez chotár obce budovaná v rokoch 1897 - 1900. Podľa púvodných plánov mala ísť bližšie k obci, ale bohatí gazdovia sa obávali požiarov, ktoré často vznikali z iskier lokomotív.
11. júna 1948 sa zmenil názov obce Bánovská Kesa na Bánov.