Strekov cestný nadjazd

Strekov cestný nadjazd

Nadjazd ponad cestu. Nachádza sa pred obcou Strekov na trati ŽSR číslo 130 Bratislava - Štúrovo. Nadjazd sa skladá z dvoch oblúkov, pre každý jazdný pás cesty zvlášť.

Začatie železničnej prevádzky. Dňa 16. 12. 1850 bola otvorená železničná prevádzka cez Nové Zámky na trati Viedeň - Bratislava - Štúrovo - Budapešť.