PV, PVK

PV, PVK

PV, PVK - Prívesný Vozík plošinový, s výklopnou Korbou, určený na prepravu materiálu spojovaný s inými traťovými strojmi pomocou tuhej spojky (napr. MUV 69, SVP 74). Korba, ktorá sa sklápa do strán, je ovládaná pomocou hydraulického valca prepojeného s hydraulickým okruhom MUV 69. V prípade poruchy je zdrojom tlaku vo valci ručné čerpadlo. V priebehu rokov vznikli viaceré verzie, mimo iných i pre pražské metro.

Technické údaje PV (PVK):
Dĺžka: 5,64 m
Hmotnosť: 3,2 t (4,6t)
Nosnosť: 10 t
Max. rýchlosť: 40 km/h; konštrukčná 65 km/h