Lovinobaňa

Železničná stanica Lovinobaňa leží na trati ŽSR č. 160 Zvolen os.st. - Košice. V roku 1977 bola medzi žst.Lovinobaňa a výh. Bzová zdvojkoľajnená trať a zrušená výhybňa Píla.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Zvolena