Podkriváň

Železničná zastávka Podkriváň leží na trati ŽSR č. 160 Zvolen os.st. - Košice, v medzistaničnom úseku Kriváň - Lovinobaňa.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Zvolena