Čakajovce

Železničná zastávka Čakajovce leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, v medzistaničnom úseku Lužianky - Jelšovce.