Centrum voľného času ESKO, Bratislava

Toto modelové koľajisko vo veľkosti H0 sa nachádza v dielni horeuvedeného CVČ na Chlumeckého ulici v Bratislave - Ružinove, kde je v opatere krúžku mladých železničných modelárov, ktorého členom som bol v rokoch 1998 – 2004 aj ja. Samotný krúžok započal existenciu ešte v roku 1997, kedy vedúci a 5 členov vo veku 7 až 12 rokov vybudovalo jednoduché modelové koľajisko vo veľkosti TT. Pokračovanie... Autor: Adam Majdán, spolupráca Ing. Richard Halfar