Prievidza nákladná stanica

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Prievidza nákladná stanica leží v km 27,396 jednokoľajnej trate Nitrianske Pravno - Nové Zámky a v km 0,000, odbočnej jednokoľajnej trate Prievidza St.3 – Prievidza nákladná stanica (Chrenovecká spojka).
Železničná stanica Prievidza nákladná stanica je nesamostatná stanica pridelená k Železničnej stanici Prievidza, v ktorej je sídlo prednostu.
Je stanicou :
odbočnou - pre trať Prievidza St. 3 – Prievidza nákladná stanica; nákladnou, zriaďovacou - podľa povahy práce
Stanica má povinnosti dispozičnej stanice pre vlaky prechádzajúce odbočkou do dispozičných úsekov ŽST Prievidza.

Styk dráh

Vlečka Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s., je obojstranne napojená na obe zhlavia stanice koľajovými spojkami výhybiek č.10/C 11 a 15/C 1.
Vlečka Prefabetón Koš, a.s. nadväzuje na koľaj č. 3a v jej km 0,057 . 

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Koš leží v km 24,134 medzi stanicami Prievidza nákladná stanica a Nováky.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Prievidza nákladná stanica je elektromechanické zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie s rýchlostnou signalizáciou. Svetelné vchodové a odchodové (pri každej koľaji) návestidlá, sú závislé na výhybkách. Výhybky sú ústredne prestavované elektromechanickými prestavníkmi. Koľajisko stanice je napojené koľajovými spojkami výhybiek č.10/C11 a 15/C1 na koľajisko vlečky Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s., na ktoré a z ktorého sa môže vykonávať jazda vlaku (posunu) v zmysle vlečkovej zmluvy.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Prievidza nákladná stanica – Prievidza je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Prievidza nákladná stanica – Prievidza St.3 je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Prievidza nákladná stanica – Nováky je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Železničná doprava v Prievidzi:

Územím okresu vedie železničná trať nadregionálneho významu Prievidza - Zbehy - Nové Zámky, ktorou je región pripojený na III. hlavný ťah SR a na medzinárodné železničné trate. Trať vedie priemyselnými zónami, ktoré sú vhodne napojené. Železničná trať Prievidza - Handlová - Horná Štubňa má regionálny význam a nadväzuje na železničnú trať Dúbrava - Vrútky. Všetky železnice majú prioritný význam z hľadiska prepravy nákladov a doplňujúci z hľadiska osobnej dopravy. Všetky železničné trate sa zbiehajú v Železničnom depe Prievidza, ktor&ea