BDbmrsee

BDbmrsee

Osobný vozeň s oddielmi druhej triedy, služobným oddielom, a oddielom na prepravu telesne postihnutých.