Jarabský II

Jarabský II

sa nachádza na jednokoľajnej trati ŽSR číslo 173 medzi ŽST Mlynky a ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa.Tunel v stratenskom labyrinte je 372,2 m dlhý.
Tunel leží v sklone 11,6‰, takmer celý v priamke, okrem 50 m zo strany červenoskalskej, ktorá je v prechodnici do oblúku.
Koncom roka 1971 v blízkosti železničného tunela odovzdali do prevádzky 326 m dlhý cestný tunel.