Dobrá Niva

Železničná stanica Dobrá Niva sa nachádza v km 12 železničnej trate č. 153 Zvolen - Čata. V stanici sa nachádzajú tri dopravné a dve manipulačné koľaje. Dopravné koľaje sú vybavené svetelnými odchodovými návestidlami, ktoré sú osadené 3 svetlami (červená, zelená a biela). Vchodové návestidlá sú svetelné AŽD spolu samostatnou svetelnou predzvesťou AŽD.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Dobrá Niva leží v km 12,224 jednokoľajnej trate Zvolen osobná stanica - Šahy.
Administratívne je pričlenená k ŽST Zvolen.
Je nesamostatnou stanicou : 
- zmiešanou podľa povahy práce,
- medziľahlou po prevádzkovej stránke.
Sídlo prednostu stanice je v administratívnej budove žst Zvolen osobná stanica.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Nákladisko Breziny leží v km 7,294 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Vlečka Poľnonákup SLATINA a.s. Breziny odbočuje v km 7,000 výhybkou č.2 a v km 7,617 výh. č. 4 z nákladiska Breziny medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Zastávka Breziny leží v km 8,225 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Zastávka Podzámčok leží v km 10,045 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva. 
Zastávka Dobrá Niva leží v km 13,360 medzi stanicami Dobrá Niva - Sása Pliešovce.

NástupištiaPre bezpečný a urýchlený nástup a výstup cestujúcich do vlaku a z vlaku slúžia dve vyvýšené nástupištia v dĺžke 200 m medzi koľajami č. 1 - 2 a 2 - 4. Prechodový mostík je zriadený pred dopravnou kanceláriou cez koľaje 4, 2, 1.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Dobrá Niva je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie (mechanické zabezpečovacie zariadenie) so samočinným záverom výmen. Výhybky sú počas vlakovej dopravy obsluhované z ústredného stavadla v dopravnej kancelárii a počas posunu ručne na mieste po ich uvoľnení pre zamýšľaný posun. Stanica je vybavená koľajovými obvodmi, ktoré na koľajovej doske v dopravnej kancelárii signalizujú voľnosť alebo obsadenie príslušného koľajového obvodu. Zároveň znemožňujú postavenie vchodového návestidla na návesť dovoľujúcu jazdu vlaku pri normálnej obsluhe zabezpečovacieho zariadenia, ak je staničná koľaj obsadená. Voľnosť výhybiek od odchodových návestidiel po krajnú výhybku (vrátane) nie je zabezpečovacím zariadením zisťovaná. Stanica je vybavená neprenosnými svetlenými vchodovými i odchodovými návestidlami.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzistaničný úsek Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadení