Alekšince

Železničná stanica Alekšince leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Leopoldova.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Nesamostatná stanica Alekšince leží v km 9,855 jednokoľajnej trate Kozárovce - Leopoldov.
Je nesamostatnou stanicou pridelenou železničnej stanici Lužianky.
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Hlásnice, (hradlá), nákladiská, závorarske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Andač leží v km 6,748 medzi stanicami Zbehy – Alekšince

Nástupištia

Stanica má dve vyvýšené nástupišťa typu Tischer a to:
· pred koľajou č. 3 dlhé 100 m sypané
· medzi koľajou číslo 3 a 1 dlhé 203 m vyvýšené
Príchod a odchod k nástupištiam je z ľavej strany prijímacej budovy. Má tri prechodové mostíky v koľaji č. 1 a 3 pred dopravnou kanceláriou a v koľaji číslo 3 pred príchodovou cestou.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V nesamostatnej stanici Alekšince je staničné zabezpečovacie zariadenie III. kategórie (reléové zabezpečovacie zariadenie cestového systému). Dopravné koľaje a ústredne stavané výhybky sú izolované.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Alekšince – Zbehy je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Alekšince – Hlohovec je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy :
Bočná rampa vedľa už nneexistujúcej koľaje číslo 5 je v dĺžke 9 m .
Manipulačné priestory :
Nakladací a vykladací priestor pre všeobecné používanie je pozdĺž piatej koľaje od rampy . Prístup je z hlavnej cesty.
Koľaje :Užitočná dĺžka piatej koľaje pre všeobecnú nakládkovú a vykládkovú manipuláciu je 102 m.

Niečo o železničnej trati

Železničná trať Lužianky - Zbehy - Hlohovec - Leopoldov bola stavaná v rokoch 1896-1898. Úsek Lužianky - Zbehy - Hlohovec bol sprevádzkovaný 18.12.1897 a úsek Hlohovec - Leopoldov 31.3.1898. Pôvodné plány boli na úzkokoľajnú trať. Stoličný snem tento návrh odmietol a bol vypracovaný nový projekt na trať riadnej šírky. Súbežne so stavbou trate boli postavené aj budovy železničnej stanice. Železničná stanica Horné Rišňovce bola zriadená na križovanie vlakov s vodárňou. Po zlúčení obce Horné a Dolné Rišňovce bol názov železničnej stanice Rišňovce.

   Do roku 1924 bola k železničnej stanici Horné Rišňovce pričlenená aj železničná stanica Alekšince a zastávka Andač. V roku 1925 bola stanica Alekš