Harmanecký tunel I.

Harmanecký tunel I.

Harmanecký tunel I. (číslo 6) leží na trati 170 Zvolen – Vrútky ako trinásty tunel úseku Banská Bystrica – Čremošné. Tunel je dlhý 200 metrov a celý leží v priamke. Za tunelom sa nachádza stanica Dolný Harmanec.

Miro Čiampor.